Pilates

:PILATES 

 

 

Professora: Celia Alemán


Horaris:


Dimecres: de 15h a 16h

Inici 29/9 fins 22/12


Dijous: de 19:30h a 20:30h i de 20:30h a 21:30h

Inici 30/9 fins 16/12


Cost:

Pago trimestral 12 classes: 75€ presencial i 60€ online via zoom


Primera classe de prova gratuïta. La reserva de plaça i pagament serà trimestral. Enviament de classe grabada en casa de no poder assistir a una classe i avisar amb temps.


El Mètode Pilates (conegut popularment com a Pilates), és un sistema d'entrenament físic inventat durant la Primera guerra mundial per l'alemany Joseph Pilates basant als seus coneixements de diverses especialitats com la gimnàstica, la traumatologia, el ballet o el ioga.


El mètode Pilates se centra en la postura dels músculs centrals que ajuden a mantenir l'equilibri del cos i que són essencials per a mantenir la columna vertebral. En particular, els exercicis de Pilates ensenyen a ser conscients de la respiració i l'alineació de la columna i enforteixen els músculs interns del tors que són importants per evitar dolors d'esquena.


Principis fonamentals

Tot i que el mètode Pilates s'ha desenvolupat i ha donat lloc a una gran quantitat d'estils i aplicacions diverses, existeixen uns principis fonamentals que sempre han d'estar presents:

  • Alineament
  • Centralització
  • Concentració
  • Control
  • Precisió
  • Fluïdesa
  • Respiració


Els exercicis es basen en moviments controlats, molt conscients i coordinats amb la respiració, amb la finalitat de crear un cos harmoniós, coordinat, musculat i flexible. Mitjançant la seva pràctica, la ment va prenent consciència de les capacitats, limitacions, fortaleses i debilitats del cos per tal de millorar l'estat físic i mental. És un esport molt tècnic, on la correcta execució dels diferents elements que componen cada exercici és més important que el nombre de repeticions o sèries.

Altres dos punts molt importants a destacar són la respiració i el concepte que Pilates va anomenar "powerhouse".


El powerhouse

El powerhouse, que podem traduir com centre de força, centre de poder o centre d'energia, Pilates el va situar a la part inferior del tronc, com una faixa que envolta tota la zona lumbar i abdominal. Fa referència, fonamentalment tot i que no exclusivament, al múscul transvers de l'abdomen, essent precisament la clau de tot el mètode el seu enfortiment, fet que permet al cos moure's lliure i equilibradament, evitant moviments i compensacions perjudicials. Tots els moviments s'inicien i es sostenen des d'aquesta zona del cos, que sempre ha d'estar present durant la pràctica dels exercicis.

La seva situació física i la seva funció com a origen i motor de tot el moviment corporal coincideixen en gran part amb els del dantian de la medicina xinesa tradicional.


La respiració

La respiració pura també té un paper primordial en el mètode. Els resultats de la seva bona pràctica són molt significatius: una major capacitat pulmonar i una millor circulació sanguínia són els primers objectius perseguits, per traduir-los més tard en força, flexibilitat, coordinació mental i postura correcta.